USŁUGI

W ramach naszej działalności wykonujemy następujące prace:

Pomiary sytuacyjne i wysokościowe:

 • Opracowanie map do celów projektowych.
 • Wytyczenia budynków, sieci uzbrojenia terenu, tras itp.
 • Pomiary inwentaryzacyjne budynków.
 • Pomiary inwentaryzacyjne przyłączy do budynków.
 • Pomiary GPS.
 • Niwelacja terenu.

Pomiary realizacyjne

 • Obsługa geodezyjna budownictwa ogólnego i przemysłowego.
 • Wytyczenia obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, tras itp.
 • Badania przemieszczeń, odkształceń i pionowości.
 • Inwentaryzacja oraz lokalizacja uzbrojenia podziemnego.

Pomiary związane z ewidencją gruntów

 • Rozgraniczenia i podział działek.
 • Wznowienie i odszukanie granic nieruchomości.
 • Aktualizacja danych ewidencyjnych działki.

534-682-649

geomart1@geomart.org.pl

62-051 Wiry, ul. Jabłoniowa 5/1

pon-pt : 8:00-17:00

Close Menu